Семинар:

“GDPR И АДВОКАТУРАТА” – 15 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Семинар:

Семинарът има за цел да разясни задълженията на адвокатите по Регламент EU 2016/679. Ще бъдат разгледани практическите проблеми при прилагането на GDPR и как разпоредбите на Регламента влияят и се съотнасят към упражняването на адвокатската професия.

На семинара ще бъдат приведени множество практически примери за прилагането на разпоредбите на GDPR, като ще бъдат разгледани в детайли трудностите, които се срещат в практиката при съобразяване на дейността на адвокатите с изискванията на Регламента.

Семинарът е практически ориентиран и цели да въвлече активно участниците в лекционния процес, за споделяне на опит от практиката и оформяне на широки дискусии по темата.


Лектори на семинара са признати специалисти, с дългогодишен опит в областта на защитата на личните данни:

 - Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

 - Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”Сред останалите теми на семинара са:

 - Текуща правна рамка на защитата на личните данни – реформата в ЕС и специални национални правила

 - Съотношение между правилата за защита на личните данни и упражняване на адвокатската професия. Възможности за дерогации по GDPR

 - Приложимост на изискванията на GDPR към адвокатската професия – основни направления, в които адвокатите и техните образувания обработват лични данни (клиенти, служители, партньори и др.)

 - Роля на адвоката при обработването на лични данни - администратор или обработващ лични данни

 - Информираност на клиентите и други физически лица (Политики за защита на данните/ декларации за информираност)

 - Уреждане на отношенията при обмен на данни с други лица – администратори или обработващи лични данни (IT услуги; преводачески услуги; административно подпомагане; счетоводство и др.)

 - Организационни и технически мерки за защита на данните – какви да бъдат? Нужно ли е криптиране или псевдонимизиране на данните?

 - Обработване на лични данни под специален режим – специална категория данни и данни за присъди и нарушения

 - Необходимо ли е съгласие и кога? Изисквания за валидно съгласие

 - Права на физическите лица. Приложимост към дейността на адвоката и съотношение с адвокатската тайна

 - Длъжностно лице по защита на данните – необходимост от назначаването му, отношения на ДЛЗД с адвоката/адвокатското дружество (съдружие), с надзорния орган и субектите на данни

 - Водене на регистри по чл. 30 от GDPR – трябва ли адвокатите да водят регистри и какви са най-често водените регистри?

 - Ограничение на съхранението и дефиниране на срокове за съхранение на данните при упражняване на адвокатската професия

 


Такси за участие:


245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за защита на личните данни.


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 11 октомври 2018 г.

 


Файлове:


PDFПрограма-GDPR и адвокатурата-15.10.18

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: