Семинар:

“GDPR И АДВОКАТУРАТА” – 15 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Семинар:

Семинарът има за цел да разясни задълженията на адвокатите по Регламент EU 2016/679. Ще бъдат разгледани практическите проблеми при прилагането на GDPR и как разпоредбите на Регламента влияят и се съотнасят към упражняването на адвокатската професия.

На семинара ще бъдат приведени множество практически примери за прилагането на разпоредбите на GDPR, като ще бъдат разгледани в детайли трудностите, които се срещат в практиката при съобразяване на дейността на адвокатите с изискванията на Регламента.

Семинарът е практически ориентиран и цели да въвлече активно участниците в лекционния процес, за споделяне на опит от практиката и оформяне на широки дискусии по темата.


Лектори на семинара са признати специалисти, с дългогодишен опит в областта на защитата на личните данни:

 - Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

 - Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”Сред останалите теми на семинара са:

 - Текуща правна рамка на защитата на личните данни – реформата в ЕС и специални национални правила

 - Съотношение между правилата за защита на личните данни и упражняване на адвокатската професия. Възможности за дерогации по GDPR

 - Приложимост на изискванията на GDPR към адвокатската професия – основни направления, в които адвокатите и техните образувания обработват лични данни (клиенти, служители, партньори и др.)

 - Роля на адвоката при обработването на лични данни - администратор или обработващ лични данни

 - Информираност на клиентите и други физически лица (Политики за защита на данните/ декларации за информираност)

 - Уреждане на отношенията при обмен на данни с други лица – администратори или обработващи лични данни (IT услуги; преводачески услуги; административно подпомагане; счетоводство и др.)

 - Организационни и технически мерки за защита на данните – какви да бъдат? Нужно ли е криптиране или псевдонимизиране на данните?

 - Обработване на лични данни под специален режим – специална категория данни и данни за присъди и нарушения

 - Необходимо ли е съгласие и кога? Изисквания за валидно съгласие

 - Права на физическите лица. Приложимост към дейността на адвоката и съотношение с адвокатската тайна

 - Длъжностно лице по защита на данните – необходимост от назначаването му, отношения на ДЛЗД с адвоката/адвокатското дружество (съдружие), с надзорния орган и субектите на данни

 - Водене на регистри по чл. 30 от GDPR – трябва ли адвокатите да водят регистри и какви са най-често водените регистри?

 - Ограничение на съхранението и дефиниране на срокове за съхранение на данните при упражняване на адвокатската професия

 


Такси за участие:


245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за защита на личните данни.


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 11 октомври 2018 г.

 


Файлове:


PDFПрограма-GDPR и адвокатурата-15.10.18

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: