Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ" - 20 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани текущите проблеми на касационното обжалване.

Пред  участниците ще бъде изложено предназначението и основанията за касационно обжалване.

Специално внимание в рамките на семинара ще бъде обърнато на съдебните решения, подлежащи на касационно обжалване (съдебни решения изключени от касационно обжалване) и определенията, подлежащи на касационно обжалване (определения, които не подлежат на инстанционен контрол, не подлежат на отделно обжалване и са изключени от касационно обжалване - ТР № 5/2015 ВКС, ОСГТК).

Разгледани ще бъдат и характеристиките на производството по касационна жалба и по частна касационна жалба (ТР № 6/2017 ВКС, ОСГТК). 

На детайлен анализ ще бъдат подложени основанията за касационно обжалване, служебните задължения на съда при разглеждане на касационната жалба и на частната касационна жалба.

Ще бъде разяснена задължителната сила на решенията по касационни жалби и на определенията по частни касационни жалби.

На семинара ще бъде представена и обширна тълкувателна практика на ВКС.

 


Лектор на семинара e:

 

 - БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд


Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!

 

Такси за участие в семинара:

 

При регистрация до 25 октомври 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници.

При регистрация след 25 октомври 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 

Таксата за участие включва: лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Бест Уестърн Сити”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

 

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 15 ноември 2018 г.

 


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Касационно обжалване-20.11.18

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!

.
Партньори: