Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ" - 20 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани текущите проблеми на касационното обжалване.

Пред  участниците ще бъде изложено предназначението и основанията за касационно обжалване.

Специално внимание в рамките на семинара ще бъде обърнато на съдебните решения, подлежащи на касационно обжалване (съдебни решения изключени от касационно обжалване) и определенията, подлежащи на касационно обжалване (определения, които не подлежат на инстанционен контрол, не подлежат на отделно обжалване и са изключени от касационно обжалване - ТР № 5/2015 ВКС, ОСГТК).

Разгледани ще бъдат и характеристиките на производството по касационна жалба и по частна касационна жалба (ТР № 6/2017 ВКС, ОСГТК). 

На детайлен анализ ще бъдат подложени основанията за касационно обжалване, служебните задължения на съда при разглеждане на касационната жалба и на частната касационна жалба.

Ще бъде разяснена задължителната сила на решенията по касационни жалби и на определенията по частни касационни жалби.

На семинара ще бъде представена и обширна тълкувателна практика на ВКС.

 


Лектор на семинара e:

 

 - БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд


Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!

 

Такси за участие в семинара:

 

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 

Таксата за участие включва: лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Бест Уестърн Сити”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

 

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 15 ноември 2018 г.

 


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Касационно обжалване-20.11.18

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: