Практически курс

“МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ” – 24 април 2018 г., София, хотел “Бест Уестърн Сити”


Практически курс

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина…Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.


Основните теми
, през които ще минем заедно:


МОТИВАЦИЯ НА ЕКИПА

Същност на екипа. Диаграма на Вен за екипа. Мотивиране на екипите и изследване на различните фактори, създаващи добрия екип.

Осъзнаване на основните фактори, които формират добрия екип:

 • Факторът „група”, или „чувството за Ние”;
 • Факторът индивидуалности, или мотивирането на разгръщането на личния потенциал на всеки член на екипа;
 • Факторът „обща цел” или как да поставяме пред екипа мотивиращи цели.

Участниците получават познания на нивото на преживяването, свързани с неформалното лидерство в екипа. 


ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪЛНОЦЕННИТЕ ЕКИПИ

Състав и компетентности. Сработване и психологическа съвместимост.  Екипни роли. Ценностите на добре работещия екип.

Участниците ще придобият ключови управленски компетентности:

 • Умение за познаване на членовете на екипа и техните лични нагласи, които ги определят като екипни играчи.
 • Опознаване на собствените си нагласи чрез теста на Белбин при изпълняване на екипна задача. 

Тази практика помага за осъзнаване ценностите на добре работещите екипи.


ФОКУС ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ

Баланс между взаимоотношенията с хората и постигането на резултати. Умението да организираш – както своята работа, така и работата на екипа. Процесът на планиране и контрол на реализацията. Ключови показатели.

 • Роли и отговорности на съвременния ръководител - важността да ги осъзнаем;
 • Предизвикателствата при балансирането между хора и задачи и възможните решения;
 • Значението на добрата организация за ръководителя, за хората от екипа, за компанията и за нейните клиенти.

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

Поставяне на цели и отчитане на постиженията. Делегиране. Обратна връзка. Корекция на грешките и изказване на признание.

 • Какво включва процеса за управление на представянето. Съвременни дефиниции за успешно управление;
 • Значението на добре поставената цел за постигането на желаните резултати;
 • Трудностите в делегирането и най-често срещаните грешки с техните последствия за хората от екипа, за ръководителя  и за компанията;
 • Решаващата роля на личния пример и обратната връзка – за мотивация или демотивация.

 


ЛЕКТОРИ 
на семинара са двама експерти в областта:

АНТОНИЯ КРЪСТЕВА – Консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании. Магистър по Енергетика от Техническия университет във Варна, има следдипломна квалификация по Право за бизнеса и държавната администрация от УНСС, София и Диплома от Дългосрочната програма по мениджмънт на Carl Duisberg Gesellschaft e.V., Кьолн, Германия.

ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ –  психолог и обучител с над 20 годишен опит. Сред основните му професионални дейности се нареждат воденето на тренинг-групи и психологическото консултиране. През последните 15 години Людмил Стефанов насочва професионалните си ангажименти и интереси като психолог към сферата на бизнеса.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА :

В това обучение е подходящо е за мениджъри на всички управленски нива, защото дава добавена стойност на знанието, което вече притежават. Практическата част в обучението дава идеи как да реагирате в ситуации от ежедневието на мениджъра.

 

Таксите за участие в семинара са в размер на:

260 лв. за един участник и 220 лв. за участник при двама или повече участници (посочените цени не вкл. ДДС)


Срокът за регистрация за участие в курса е до 20-ти април  2018 г. 


Файлове:


PDFПРОГРАМА МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ 24.04

PDFЛЕКТОРИ МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ 24.04
Регистрация
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: