Практически курс

“МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ” – 24 април 2018 г., София, хотел “Бест Уестърн Сити”


Практически курс

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина…Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.


Основните теми
, през които ще минем заедно:


МОТИВАЦИЯ НА ЕКИПА

Същност на екипа. Диаграма на Вен за екипа. Мотивиране на екипите и изследване на различните фактори, създаващи добрия екип.

Осъзнаване на основните фактори, които формират добрия екип:

 • Факторът „група”, или „чувството за Ние”;
 • Факторът индивидуалности, или мотивирането на разгръщането на личния потенциал на всеки член на екипа;
 • Факторът „обща цел” или как да поставяме пред екипа мотивиращи цели.

Участниците получават познания на нивото на преживяването, свързани с неформалното лидерство в екипа. 


ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪЛНОЦЕННИТЕ ЕКИПИ

Състав и компетентности. Сработване и психологическа съвместимост.  Екипни роли. Ценностите на добре работещия екип.

Участниците ще придобият ключови управленски компетентности:

 • Умение за познаване на членовете на екипа и техните лични нагласи, които ги определят като екипни играчи.
 • Опознаване на собствените си нагласи чрез теста на Белбин при изпълняване на екипна задача. 

Тази практика помага за осъзнаване ценностите на добре работещите екипи.


ФОКУС ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ

Баланс между взаимоотношенията с хората и постигането на резултати. Умението да организираш – както своята работа, така и работата на екипа. Процесът на планиране и контрол на реализацията. Ключови показатели.

 • Роли и отговорности на съвременния ръководител - важността да ги осъзнаем;
 • Предизвикателствата при балансирането между хора и задачи и възможните решения;
 • Значението на добрата организация за ръководителя, за хората от екипа, за компанията и за нейните клиенти.

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

Поставяне на цели и отчитане на постиженията. Делегиране. Обратна връзка. Корекция на грешките и изказване на признание.

 • Какво включва процеса за управление на представянето. Съвременни дефиниции за успешно управление;
 • Значението на добре поставената цел за постигането на желаните резултати;
 • Трудностите в делегирането и най-често срещаните грешки с техните последствия за хората от екипа, за ръководителя  и за компанията;
 • Решаващата роля на личния пример и обратната връзка – за мотивация или демотивация.

 


ЛЕКТОРИ 
на семинара са двама експерти в областта:

АНТОНИЯ КРЪСТЕВА – Консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании. Магистър по Енергетика от Техническия университет във Варна, има следдипломна квалификация по Право за бизнеса и държавната администрация от УНСС, София и Диплома от Дългосрочната програма по мениджмънт на Carl Duisberg Gesellschaft e.V., Кьолн, Германия.

ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ –  психолог и обучител с над 20 годишен опит. Сред основните му професионални дейности се нареждат воденето на тренинг-групи и психологическото консултиране. През последните 15 години Людмил Стефанов насочва професионалните си ангажименти и интереси като психолог към сферата на бизнеса.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА :

В това обучение е подходящо е за мениджъри на всички управленски нива, защото дава добавена стойност на знанието, което вече притежават. Практическата част в обучението дава идеи как да реагирате в ситуации от ежедневието на мениджъра.

 

Таксите за участие в семинара са в размер на:

260 лв. за един участник и 220 лв. за участник при двама или повече участници (посочените цени не вкл. ДДС)


Срокът за регистрация за участие в курса е до 20-ти април  2018 г. 


Файлове:


PDFПРОГРАМА МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ 24.04

PDFЛЕКТОРИ МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ 24.04
Регистрация
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

.
Партньори: