Практически курс:

“ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ” - 27 април 2018 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”!


Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. На участниците ще бъде разяснено какви са последиците при неизпълнение на търговските договори и как могат да се търсят обезщетения в такива случаи. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

На курса ще бъде преподадена и правната уредба на търговските вземания, доказалите се в практиката методи за събиране на вземания и ефективните способи за разрешаване на спорове с клиенти и контрагенти.
 


Сред конкретните теми на семинара са:
 

 - Видове търговски дружества и тяхната правна уредба


 - Учредяване и управление на търговските дружества


 - Ликвидация и несъстоятелност


 - Преструктуриране на проблемни търговски дружества


 - Правила при воденето на търговски преговори


 - Сключване, изменение и изпълнение на търговски договори


 - Отговорност при неизпълнение на договорите


 - Работа с търговски кредити


 - Ефективни способи за събиране на вземания


 - Извънсъдебни и съдебни способи за решаване на търговски споровеВ програмата на семинара е заложено разглеждането на множество казуси, провеждането на дискусии и отговаряне на конкретните, поставени от участниците въпроси.Лектор
 на семинара е г-н ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL.M. – юрист с дългогодишен опит в областта на търговското право и Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ.


Такси за участие в семинара:

240 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници (посочените цени не вкл. ДДС). Срокът за регистрация за участие в курса е до 25 април 2018 г.


Файлове:


PDFПрограма-Търговско право за Неспециалисти и Мениджъри-27.04.18

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: