• Експертни семинари

  Семинар:

  "НОВ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ"

  19 март 2018 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  "ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС"

  9 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

  16 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Семинар: 

  НОВИЯТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

  30 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  "НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ"

  20 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Национален Семинар:

  "ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

  26 и 27 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
предишен семинар следващ семинар

Практически курс:

“ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ” - 16 октомври 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”


Практически курс:

Курсът представя практиката на търговските сделки – тяхното сключване, изпълнение, отговорността при неизпълнение и недействителността на търговските договори.

Ще бъдат представени и спецификите на търговските преговори, юридическите правила за воденето на преговори, отговорността на преговарящите и техниките за решаване на проблеми при воденето на преговори.

Ще се запознаете с практиката на лектора при воденето на преговори с мултинационални компании, финансови институции, дялови инвеститори и български и чуждестранни търговски фирми.

Детайлно ще бъдат разгледани най-важните договори в търговския оборот: покупко-продажбата, банковите сделки, кредитите, лизинга, наема, договора за изработка и сделките с интелектуална собственост.

Лекторът ще сподели своя опит в областта на търговските сделки, способите за сключване на печеливши договори, предотвратяването на неизпълнението на сделките и успешните стратегии за благоприятен изход на съдебни спорове.

Ще научите каква е силата на търговските обезпечения и как да ги използвате в практиката. Ще овладеете способи, чрез които да гарантирате вашите вземания и да предотвратите възникването на финансови загуби от недобросъвестни контрагенти. Ще се запознаете с най-ефективните търговски обезпечения.


Сред конкретните теми на семинара са:

 - Специфики на търговските преговори

 - Правила за водене на преговорите

 - Решаване на проблеми при воденето на преговори

 - Ефективни техники за преговаряне

 - Видове търговски договори

 - Правила за сключване на договорите

 - Изпълнение на договорите и отговорност при неизпълнение

 - Недействителност на договорите

 - Детайлно разглеждане на най-важните търговски договори: Покупко-продажба, Банкови сделки. Кредити, Лизинг, Наем, Договор за изработка, Сделки с интелектуална собственост

 - Силата на търговските обезпечения: Търговски залог, Особен залог, Банкови гаранции, Договори с нотариална заверка на подписите, Записи на заповед


В програмата на курса е заложено решаването на множество казуси, провеждането на дискусии и отговаряне на конкретните, поставени от участниците въпроси.


Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M.юрист и предприемач с дългогодишен опит в областта на търговското право и Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ.

Таксите за участие в курса са в размер на 240 лева за един участник и 215 лева за участник при двама или повече участници (посочените цени са крайни).

За заплатени такси за участие до 13 септември 2017 г. се ползва 10 % отстъпка!

На всеки успешно преминал курса участник се издава Сертификат!


Срокът за регистрация за участие в курса е до 12 октомври 2017 г.


Файлове:


PDFПрограма-Търговски сделки-16.10.17

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат”

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: