Практически курс:

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ В КОРПОРАТИВНА СРЕДА” – 11-ти септември 2017 г., гр. София, х-л “Будапеща”, ул. “Будапеща” 92А

 


Практически курс:

В курсът ще се наблегне на четири основни теми, които ще бъдат изяснени с казуси и упражнения. 

ЛИДЕР И/ИЛИ МЕНИДЖЪР

Отличителни черти на по-добрия мениджър. Ще се обсъдят качества на великия лидер. Седем различия и седем синергични ефекта между мениджър и лидер. Ще се разясни модел за успешно ръководене на отдел (фирма) - четирите базисни елемента на управлението.

ДОВЕРИЕ

Доверието е основно умение, което е добре да се научим да прилагаме.

Лидерът вдъхва доверие при първа среща. Дългът му е да запази доверието и да го развие във взаимно, двупосочно.

Всеки от екипа трябва да се чувства комфортно да говори с вас или за вас, така се изгражда среда, в която служителите доверяват своите усилия.

Истинските лидери знаят, че изграждането и поддържането на доверието е ключово. Те осъзнават, че то изисква време, но може да бъде сринато за един миг. 

 • 6-те качества на истинския лидер
 • Комуникационният процес
 • Как да въздействаме с невербална комуникация
 • Как да създадем положителен тон на разговора

ДЕЛЕГИРАНЕ

Кога и как се учим да делегираме права и задължения? Делегирането като осъзнато действие, а не неизбежно разтоварване от задачи и не интуитивно справяне. Ще си отговорим на въпросите:

 •  Защо не делегират мениджърите?
 • В кои случаи трябва да делегирам?
 •  Как се случва делегиране по принуда?

ПРИОРИТИЗИРАНЕ

Приоритизирането и планирането са сред важните лидерски умения.

 • Модел "важност - спешност"
 • Модел АБВ.
 • Още 5 правила и принципа за приоритизиране. 
 • Справятне с отлагане и бавене на задачи
 • Приоритизиране на дейностите за постигане на максимална ефективност

Водещ на обучението е 
ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби


Такси:

Таксата за участие е в размер на 280 лв. за един участник и 245 лв. за участник при двама или повече участници (посочените цени са крайни)

 

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 07.09.2017 г.


За заплатени такси за участие до 2-ри август 2017 г. се ползва 10 % отстъпка!
 
 


Файлове:


PDFПРОГРАМА Лидерски умения в корпоративна среда

PDFПредставяне на лектора-Лидерски умения в корпоративна среда
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: