Практически курс:

“МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ” – 27 юли 2017 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Практически курс:

Всички знаем - една от най-силните черти на мениджъра е способността да познава какви са хората в екипа му и как да ги мотивира.

Вярваме че мениджърите вземат стратегически решения ежедневно, които имат основно влияние върху служителите.

От Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си.

 

 Част от обучението включва предварителна задача – тест „Efficiency Check” инструмент за измерване на личната ефективност. 


При регистрация в еднодневния курс, Вие ще получите линк, който Ви дава индивидуално право да попълнете за 1 астрономичен час теста. Анализ на вашите резултати ще получите лично и ще ползвате за себе си, за своето развитие. С Анализ от обобщените данни ще се запознаете и по време на обучението и ще извлечете полза от опита на всички в обучението.


Основните теми
, през които ще минем заедно:


МОТИВАЦИЯ НА ЕКИПА

Същност на екипа. Диаграма на Вен за екипа. Мотивиране на екипите и изследване на различните фактори, създаващи добрия екип.

Осъзнаване на основните фактори, които формират добрия екип:

 • Факторът „група”, или „чувството за Ние”;
 • Факторът индивидуалности, или мотивирането на разгръщането на личния потенциал на всеки член на екипа;
 • Факторът „обща цел” или как да поставяме пред екипа мотивиращи цели.

Участниците получават познания на нивото на преживяването, свързани с неформалното лидерство в екипа. Познавайки функциите на неформалните лидери, ръководителите изграждат умения да реализират своите решения и своята управленска политика по един безпроблемен и мотивиращ начин.


ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪЛНОЦЕННИТЕ ЕКИПИ

Състав и компетентности. Сработване и психологическа съвместимост.  Екипни роли. /Групово упражнение за осъзнаване на екипните роли/ Тест на Белбин  за себепознание /Каква е лично моята роля при работа в екип? – получаване на обратна връзка от водещия/.  Ценностите на добре работещия екип.

Участниците ще придобият ключови управленски компетентности:

• Умение за познаване на членовете на екипа и техните лични нагласи, които ги определят като екипни играчи.

• Опознаване на собствените си нагласи чрез теста на Белбин при изпълняване на екипна задача. 

 

Тази практика помага за осъзнаване ценностите на добре работещите екипи.


АКТИВНА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Цел – подпомага участниците да повишат уменията си за даване на обратна връзка като инструмент за развитие на другите чрез самоосъзнаване

Резултат – осъзнаване на ролята на обратната връзка за развитието на другите; осъзнаване на своята гледна точка и тази на другата страна, конкретни техники за даване на Обратна Връзка

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ – Ефективно делегиране

Резултат – осъзнаване на ролята на делегиране като подход за развитие на служителите; осъзнаване на своя собствен стил на управление и делегиране; практически техники/инструменти, които веднага могат да бъдат приложени в ежедневната работа

 • Обратна връзка и изводи - Добро-Подвеждащо-Различно
 • Златните правила на ефективното делегиране
 • Обратна връзка от резултатите от теста „Efficiency Check” и коментар по инструмента + матрица на Айзенхауер


В ролевите игри – реални примери от практиката на 
ЛЕКТОРИТЕ – ще развиете самочувствие за правилните стратегии и действия по отношение на екипа, който управлявате, за естественото влияние, което оказвате върху хората от екипа си. 

 

ЛЕКТОРИ на семинара са двама експерти в областта:

ИРЕНА ЖОТЕВА – Има 17 години опит в областта на управлението на човешките ресурси, от които 15 години като консултант. Има магистърска степен по психология от Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ) и магистърска степен по бизнес администрация от CITY University в Сиатъл, САЩ. Професионален коуч е към Erickson College International с акредитация от Международната коучинг федерация (ICF). От април 2015 г. е едноличен собственик на HILL International Bulgaria

ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ –  психолог и обучител с над 20 годишен опит. Сред основните му професионални дейности се нареждат воденето на тренинг-групи и психологическото консултиране. През последните 15 години Людмил Стефанов насочва професионалните си ангажименти и интереси като психолог към сферата на бизнеса.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА :

В това обучение е подходящо е за мениджъри на всички управленски нива, защото дава добавена стойност на знанието, което вече притежават. Практическата част в обучението дава идеи как да реагирате в ситуации от ежедневието на мениджъра.

 

Таксите за участие в семинара са в размер на 260 лв. за един участник, 220 лв. за участник при двама или повече участници от една фирма или сдружения с общо управление (посочените цени са крайни).

За заплатени такси за участие до  10-ти юли 2017 г. се ползва 10 % отстъпка!

Срокът за регистрация за участие в курса е до 24 юли 2017 г.


Файлове:


PDFЛЕКТОРИ МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

PDFПРОГРАМА МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ
Регистрация
 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

.
Партньори: