Практически курс:

“МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ” – 27 юли 2017 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Практически курс:

Всички знаем - една от най-силните черти на мениджъра е способността да познава какви са хората в екипа му и как да ги мотивира.

Вярваме че мениджърите вземат стратегически решения ежедневно, които имат основно влияние върху служителите.

От Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си.

 

 Част от обучението включва предварителна задача – тест „Efficiency Check” инструмент за измерване на личната ефективност. 


При регистрация в еднодневния курс, Вие ще получите линк, който Ви дава индивидуално право да попълнете за 1 астрономичен час теста. Анализ на вашите резултати ще получите лично и ще ползвате за себе си, за своето развитие. С Анализ от обобщените данни ще се запознаете и по време на обучението и ще извлечете полза от опита на всички в обучението.


Основните теми
, през които ще минем заедно:


МОТИВАЦИЯ НА ЕКИПА

Същност на екипа. Диаграма на Вен за екипа. Мотивиране на екипите и изследване на различните фактори, създаващи добрия екип.

Осъзнаване на основните фактори, които формират добрия екип:

 • Факторът „група”, или „чувството за Ние”;
 • Факторът индивидуалности, или мотивирането на разгръщането на личния потенциал на всеки член на екипа;
 • Факторът „обща цел” или как да поставяме пред екипа мотивиращи цели.

Участниците получават познания на нивото на преживяването, свързани с неформалното лидерство в екипа. Познавайки функциите на неформалните лидери, ръководителите изграждат умения да реализират своите решения и своята управленска политика по един безпроблемен и мотивиращ начин.


ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪЛНОЦЕННИТЕ ЕКИПИ

Състав и компетентности. Сработване и психологическа съвместимост.  Екипни роли. /Групово упражнение за осъзнаване на екипните роли/ Тест на Белбин  за себепознание /Каква е лично моята роля при работа в екип? – получаване на обратна връзка от водещия/.  Ценностите на добре работещия екип.

Участниците ще придобият ключови управленски компетентности:

• Умение за познаване на членовете на екипа и техните лични нагласи, които ги определят като екипни играчи.

• Опознаване на собствените си нагласи чрез теста на Белбин при изпълняване на екипна задача. 

 

Тази практика помага за осъзнаване ценностите на добре работещите екипи.


АКТИВНА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Цел – подпомага участниците да повишат уменията си за даване на обратна връзка като инструмент за развитие на другите чрез самоосъзнаване

Резултат – осъзнаване на ролята на обратната връзка за развитието на другите; осъзнаване на своята гледна точка и тази на другата страна, конкретни техники за даване на Обратна Връзка

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ – Ефективно делегиране

Резултат – осъзнаване на ролята на делегиране като подход за развитие на служителите; осъзнаване на своя собствен стил на управление и делегиране; практически техники/инструменти, които веднага могат да бъдат приложени в ежедневната работа

 • Обратна връзка и изводи - Добро-Подвеждащо-Различно
 • Златните правила на ефективното делегиране
 • Обратна връзка от резултатите от теста „Efficiency Check” и коментар по инструмента + матрица на Айзенхауер


В ролевите игри – реални примери от практиката на 
ЛЕКТОРИТЕ – ще развиете самочувствие за правилните стратегии и действия по отношение на екипа, който управлявате, за естественото влияние, което оказвате върху хората от екипа си. 

 

ЛЕКТОРИ на семинара са двама експерти в областта:

ИРЕНА ЖОТЕВА – Има 17 години опит в областта на управлението на човешките ресурси, от които 15 години като консултант. Има магистърска степен по психология от Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ) и магистърска степен по бизнес администрация от CITY University в Сиатъл, САЩ. Професионален коуч е към Erickson College International с акредитация от Международната коучинг федерация (ICF). От април 2015 г. е едноличен собственик на HILL International Bulgaria

ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ –  психолог и обучител с над 20 годишен опит. Сред основните му професионални дейности се нареждат воденето на тренинг-групи и психологическото консултиране. През последните 15 години Людмил Стефанов насочва професионалните си ангажименти и интереси като психолог към сферата на бизнеса.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА :

В това обучение е подходящо е за мениджъри на всички управленски нива, защото дава добавена стойност на знанието, което вече притежават. Практическата част в обучението дава идеи как да реагирате в ситуации от ежедневието на мениджъра.

 

Таксите за участие в семинара са в размер на 260 лв. за един участник, 220 лв. за участник при двама или повече участници от една фирма или сдружения с общо управление (посочените цени са крайни).

За заплатени такси за участие до  10-ти юли 2017 г. се ползва 10 % отстъпка!

Срокът за регистрация за участие в курса е до 24 юли 2017 г.


Файлове:


PDFЛЕКТОРИ МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

PDFПРОГРАМА МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ
Регистрация
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: