Практически курс:

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НЕСЧЕТОВОДИТЕЛИ23 и 24 февруари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Практически курс:

Курсът е предназначен за ръководните кадри във фирмите – директори, управители, мениджъри и собственици.

В този курс ще се запознаете с нормативната уредба на счетоводството в България, ще бъдете въведени и запознати с ролите и функциите Ви като ръководители, свързани с отчетния и счетоводния процес. Ще придобиете знания и разбирания относно финансовите отчети, документирането, документооборота и инвентаризацията.

Нашата цел е да Ви накараме да разбирате езика на счетоводителите, да правите разлика между активи, пасиви, приходи и разходи. Ще Ви запознаем с данъчните закони, касаещи дейността на предприятието, Годишните финансови отчети, Годишната данъчна декларация и Вашите отговорности към тях като ръководители.

Курсът по Счетоводство за несчетоводители ще Ви даде една добра основа, на която да стъпите, за да ръководите още по-успешно Вашия бизнес.


Сред основните теми на курса са:

- Предмета и метода на счетоводството

- Класификацията на активи, пасиви и капитал

- Счетоводния баланс

- Основните счетоводни принципи

- Видове документи и документооборот в счетоводството

- Връзката между баланс и счетоводни сметки

- Ред за провеждане на инвентаризацията

- Основни положения на Търговския закон

- Ролята, правата и задълженията на управителните органи

- Активи и амортизации, Амортизационен план

- Годишните финансови отчети и годишната данъчна декларация


В курса се отделя значително внимание на привеждането на примери по темите, на разглеждането на практически казуси и провеждането на дискусии.


ЛЕКТОР в курса е г-жа РОСИЦА ЙОРДАНОВА – практикуващ Главен счетоводител и Ръководител на финансов отдел, лектор по дисциплините: Счетоводство, Управленско счетоводство и Финансов мениджмънт.


Таксите за участие в курса
 са в размер на 330 лв. за един участник, 310 лв. за участник при двама и 295 лв. за участник при трима или повече участници (посочените цени не вкл. ДДС).


Представителите на компании – досегашни участници в семинарите на “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, ползват 10 % отстъпка от таксите за участие в курса.

За заплатени такси за участие до 17 януари 2017 г. се ползва 7 % допълнителна отстъпка!Срокът за регистрация за курса е до 17 февруари 2017 г.
 


Файлове:


PDFПрограма-Счетоводство за несчетоводители-23-24.02.17

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: