Мениджмънт

Придобиването и развитието на мениджърски умения е ключова дейност за успеха на всеки един бизнес. В EXPERT EVENTS ясно разбираме, че повишаването на мениджърската експертиза на заетите в бизнеса е перманентен процес, за който ние предлагаме адекватни и качествени решения.

Подобряването на мениджърските умения както на управленския състав, така и на служителите с други компетенции, не само повишава ефективността на бизнес дейностите, но и способства за стимулирането и задържането на служителите.


EXPERT EVENTS предлага обучения в ключовите аспекти на бизнес управлението, като сред темите на организираните от нас курсове са: Стратегически мениджмънт, Лидерство и лидери, Оперативен мениджмънт, Управление на продажбите,  Управление на проекти, Умения за комуникиране, Водене на преговори и разрешаване на конфликти, Управление на екипи, Управление на промяната.

Залагаме на лектори с богат практически опит, които притежават силни умения за презентиране и комуникиране и способности за установяване на емоционална връзка с аудиторията.

По-долу Ви предлагаме Обучителните програми на някои от нашите най-популярни обучения в областта на мениджмънта:
 

Програма - Стратегически мениджмънт
 
Програма - Лидерство и лидери

Програма - Оперативен мениджмънт 
 

Програма - Управление на продажбите

Програма - Управление на проекти 

Семинари
.
Партньори: