Енергийна ефективност и ВЕИ

Секторът на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници е един от най-динамично развиващите се в икономиката през последните няколко години. Въпреки настъпилите законодателни промени, интересът към инвестициите в проекти за възобновяеми енергийни източници е голям и секторът на възобновяемата енергия продължава да се развива и усъвуршенства.

EXPERT EVENTS  създаде специализираните си семинари за управление на проекти за производство на енергия от ВЕИ, с цел да посрещне нуждите на инвеститорите, предприемачите и консултантите на проектите за ВЕИ, от навременна и точна информация за състоянието на ВЕИ сектора, свързаното с него законодателство, особеностите и характеристиките на инвестиционния процес във ВЕИ и практическия опит при управлението на проектите.


Лектори на нашите семинари са утвърдени специалисти в сектора на възобновяемите енергийни източници, представителите на компетентните държавни институции, правни консултанти с богат практически опит в сектора на ВЕИ и експерти по финансовото управление на ВЕИ проектите.

Семинари
.
Партньори: