Европейско финансиране

EXPERT EVENTS  организира едни от най-успешните семинари в България за управление на проекти финансирани от фондовете на Европейския съюз. Провели сме голям брой събития, на които сме обучили за по-добро и ефективно управление на проектите повече от 500 участника, представители на бизнеса, държавните институции и общините.

Семинарите ни на тема Европейско финансиране се организират с цел предоставяне на информация и запознаване на аудиторията с новостите, настъпилите промени и добрите практики по програмите за управление на проекти с Европейско финансиране.


EXPERT EVENTS  организира семинари с предоставяне на актуална информация по Оперативните програми „Иновации и Конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Околна среда”, „Транспорт”, „Развитие на човешките ресурси” и „Програмата за развитие на селските райони”. Програмите на семинарите са изключително практически насочени, с включени множество упражнения, примери, казуси и полезни съвети от практиката.


Като лектори на нашите семинари се включват представители на Управляващите органи на програмите, в това число представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерствот
o на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на земеделието и храните, както и професионални консултанти с богат практически опит в консултирането и управлението на проекти по програмите.
 

 

Семинари
.
Партньори: