Право

 

EXPERT EVENTS е един от водещите организатори на юридически семинари в България. Правните ни обучения са насочени както към юристи, така и към неспециалисти в областта на правото, като акцентират върху практическото приложение на разнообразните законови разпоредби в различните икономически сектори.

Лектори на семинарите са практикуващи и опитни юристи притежаващи задъбочена експертиза в различните клонове на правото. Правните ни семинари са изпълнени с практически казуси, дискусии и привеждане на примери по конкретната тематика.

Участието в юридическите семинари организирани от EXPERT EVENTS е гаранция за осведоменост относно текущите промени в националното и европейско законодателство, тенденциите в развитието на нормативната уредба и правилното практическо приложение на разнообразните законовите разпоредби.

 

 

Семинари
.
Партньори: