Маркетинг

Според Питър Дракър, определян като „Гуруто на мениджмънта”, в бизнеса има само 2 дейности: Маркетинг и Иновации. Ето защо в EXPERT EVENTS залагаме силно на обученията по маркетинг.

Придобиването на продажбени умения например, е дейност ключова както за екипа по продажбите, така и за другите заети в бизнеса. Разбирането на логиката и същността на продажбата от всички, помага за постигането на значително по-висока удовлетвореност на клиентите на компанията. Познаването на стратегическите маркетингови програми на фирмата обединява усилията на целия екип на бизнеса и увеличава възможностите за успех.

Сред организираните от нас обучения в областта на маркетинга са: Стратегически маркетинг, Управление на продуктовия микс, Стратегии за сегментиране, Стратегии за таргетиране и позициониране, Бранд мениджмънт, Продажбени умения (Управление на продажбите), Е-маркетинг.

Нашите лектори по маркетинг са опитни специалисти, имащи ясен практически подход и изполващи обучителни техники, които осъществяват връзка на курсистите с реалния бизнес, като им помагат в придобиването на умения с богата практическа насоченост. 

Семинари
.
Партньори: