Обществени поръчки

 

EXPERT EVENTS е партньор на "ЛЕГА КОНСУЛТИНГ" в организирането на обучения на тема: обществени поръчки. Сред темите на организираните от EXPERT EVENTS семинари по обществени поръчки са:- Актуалните изменения в нормативните актове в областта на обществените поръчки;


- Практическите проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;


- Допусканите нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на възложителите;


- Добрите практики за възложителите при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;


- Изискванията към кандидатите и участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки;


- Добрите практики за кандидатите и участниците в процедурите;


- Практическите аспекти на договорите за обществени поръчки. Възможности за изменение, прекратяване и разваляне на договорите;


- Примери от практиката на Агенцията по обществени поръчки;


- Съществените моменти от практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

 

Семинари
.
Партньори: