Семинари

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ"

18 юли 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите.

Ще бъде представен опитът на отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР в предотвратяването и разкриването на киберпрестъпления и атаки.

Ще бъдат обсъдени въпроси като: как да се опазим от кибератаки, технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурността, как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно, как да предотвратим кражбите на самоличност.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

25 юни 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

23 юли 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

27 юни 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

РАЗПРОДАДЕНО! - Допълнителна дата - 25 юни. За повече информация, тук: Преговори-25 юни

 

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ"

15 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите.

Ще бъде представен опитът на отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР в предотвратяването и разкриването на киберпрестъпления и атаки.

Ще бъдат обсъдени въпроси като: как да се опазим от кибератаки, технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурността, как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно, как да предотвратим кражбите на самоличност.

 

Практически семинар:

"ПОДБОР И ЗАДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СЛУЖИТЕЛИ"

21 март 2019 г., гр. София, BW Premier Collection CiTY Hotel

Практически семинар:

Пазарът на труда поставя все по-големи предизвикателства пред работодателите: квалификацията на току-що завършилите обучението си е далеч от желаната, много от младите специалисти избират реализация в чужбина, а опитните професионалисти са внимателни при търсенето на промяна и имат все по-високи изисквания.

Очакванията на експертите по подбор на персонал за следващите години са пазарът на труда да продължи да бъде диктуван предимно от кандидатите. Всичко това налага компаниите от всички браншове и мащаби да се фокусират върху талантливите служители като буквално най-ценния си актив.

За да бъдат успешни, ръководителите имат нужда от постоянно развитие на уменията си за управление на хора от привличането, през ежедневната мотивация за постигане на резултати, до дългосрочното задържане. 

 

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

25 януари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

 

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

8 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

Местата за семинара са запълнени!
 

 

Практически курс

"УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"

5 юни 2018 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс

Управлението на проекти е умение, което може да се  нарече "висш пилотаж" в мениджмънта. Възможно е човек да е изключителен мениджър с дарба да управлява и вдъхновява хората, но ако не умее да поставя срокове, да управлява времето,  да делегира задачи, да бюджетира предвидливо и да преценява рисковете, проектите се случват без необходимия успех.

За разлика от много други умения на мениджъра, които се отнасят повече до личностни характеристики, способността в управление на проекти е материя, която може да се усвои до съвършнество чрез теория и практика.

 

 

 

Практически курс

МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

24 април 2018 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс

Усъвършенствайте Вашите управленски и лидерски умения в целодневен практически курс. 


След обучението всеки от участниците, ще се почувства богат на идеи и желание да даде мотивация на екипа си. Ще ви помогнем да внесете нов опит и нов подход към хората от екипа Ви. 


Обучението събира умението и опита на двама лектори, изградили успешна кариера и харизма да дават знание. Перфектната комбинация от психолог с над 20 години професионален опит и практик с повече от 15 години опит, достигнала до най-високите нива в корпоративното ръководство на международни компании.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

28 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс

“ТАЛАНТИТЕ: ОТКРИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ”

3-ти ноември 2017 г., София, хотел “Будапеща”, ул. “Будапеща” №92 А

Практически курс

Съществува силна взаимовръзка между осъществяването на програми за управление на таланта и  организационната ефективност и успех. Това, което показват изследванията е, че финансовата стойност на компаниите често зависи от качествата на талантите. Проучване на Brookings Institution  показва, че през 1982 г. 62% от стойността на средно статистическите компании се е дължала на материалните активи и само 38% на нематериалните (патенти, интелектуална собственост, марка, хора). До 2003 година тези проценти почти се разменили с 80% от стойността за нематериалните активи спрямо 20 за материалните (Cannon&McGee, CIPD, 2007, 2011).

Изследванията в сферата на организационната психология и управлението на човешките ресурси ни показват, колко е важно да обръщаме внимание на мотивацията на талантите: интересна работа, предоставяща предизвикателства и смисъл, също отворена, двупосочна комуникация и не на последно място възможности за растеж и развитие – не само вертикално, но и хоризонтално.

 

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

9 октомври 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс:

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ В КОРПОРАТИВНА СРЕДА

11-ти септември 2017 г., София, х-л “Будапеща”, ул. “Будапеща” 92А

Практически курс:

За да бъдеш лидер, трябва да умееш да вдъхновяваш, да водиш останалите с ентусиазъм към развитие. Това е твоя харизма в ежедневието ти, която претворява отношенията на хората към теб.

Добрият мениджър не е задължително лидер, но е задължително да бъде лидер за да бъде успешен мениджър. 

"Ако приемем, че лидерът е човек, който влияе на другите, ще разберем, че всеки човек с достатъчно силен характер и принципи може да стане лидер в подходящата ситуация и в подходящия момент."

В предстоящото обучение каним всички мениджъри, които искат да да увеличат положителната си притегателна сила на практически тренинг в лидерски умения. Курсът ще Ви помогне да усъвършенствате личностните си качества, да намерите верният път в личната Ви перспектива и да задвижите в себе си нагласата да сте лидери! Ще накара участниците да се фокусират върху конкретни качества и да ги направят видими за околните. 

 

Практически курс:

МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

27 юли 2017 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Усъвършенствайте Вашите управленски и лидерски умения с този еднодневен практически курс.

Ще внесете нов опит и нов подход към хората от екипа Ви. След обучението всеки от участниците, ще се почувства богат на идеи и желание да даде мотивация на екипа си.

Обучението събира умението и опита на двама лектори, изградили успешна кариера и харизма да дават знание. Магистри Психология с над 15 години професионален опит.

Вероятно е да сте желали среща с тези личности, а ние ще ви дадем цял един ден с тях!

Уникалното в това обучение е и предварителна задача – тест „Efficiency Check” инструмент за измерване на личната ефективност. Тестът е инструмент собственост и патент на  HILL International Bulgaria. Вие ще получите тази възможност от  Ирена Жотева - лектор, която предоставя за Вас този бонус като част от обучението.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

19 юни 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс:

"УПРАВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО ВМЕСТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО"

7 април 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Това обучение има за цел да помогне на участниците да изработят критерии за отсяване на същественото в потока от задачи и игнориране на „шума в системата“, да концентрират вниманието си върху важните неща в работата си и последователно да работят за постигане на целите сисвоите и на компанията.

В обучението ще бъдат представени избрани съвременни теории, подкрепени с много примери от практическия опит на лектора. Форматът на провеждане е изцяло интерактивен и участниците ще усвоят новите знания и умения, споделяйки собствения си опит и ще изпробват новото в упражнения с казуси от тяхното работно ежедневие.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

27 февруари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс:

„СЧЕТОВОДСТВО ЗА НЕСЧЕТОВОДИТЕЛИ”

23 и 24 февруари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът е предназначен за ръководните кадри във фирмите – директори, управители, мениджъри и собственици.

В този курс ще се запознаете с нормативната уредба на счетоводството в България, ще бъдете въведени и запознати с ролите и функциите Ви като ръководители, свързани с отчетния и счетоводния процес. Ще придобиете знания и разбирания относно финансовите отчети, активите, пасивите, приходите, разходите и документооборота в предприятието.

Курсът по Счетоводство за несчетоводители ще Ви даде една добра основа, на която да стъпите, за да ръководите още по-успешно Вашия бизнес.

 

 

Семинар:

“РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ. МЕДИАЦИЯ. СТРЕС И СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА”

27 - 29 октомври 2016 г., гр. Велинград, х-л “Камена”

Семинар:

Съчетайте почивката и придобиването на важните междуличностни умения за разрешаване на конфликти, медиация и справяне със стреса.

Семинарът има за цел да предостави на участниците в него базисни знания и умения за справяне с основните категории конфликти, както и да запознае аудиторията с преодоляването на стресовите състояния, които съпътстват сблъсъка между различните страни в комуникацията. 
 

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

4 ноември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Сертификационен курс:

"ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ"

27 и 28 юни 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Сертификационен курс:

Курсът има за цел да запознае участниците с основите в управлението на иновациите на фирмено ниво. Обучението е фокусирано върху иновационните - култура, стратегия, капацитет и дисциплина и набляга на процеса на личностно и фирмено развитие.  

Програмата се състои от 4 модула по методика на Академията по иновационен мениджмънт (АИМ): Иновационна култура - защо, с кого и как да комуникираме; Иновационна стратегия - защо, къде и кога да иновираме; Иновационен капацитет - с какви процеси, хора, ресурси; Иновационна дисциплина - с какво управление, поведение, ключови показатели.

 
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: