Семинари

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

25 януари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

 

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

8 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

Местата за семинара са запълнени!
 

 

Практически курс

"УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"

5 юни 2018 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс

Управлението на проекти е умение, което може да се  нарече "висш пилотаж" в мениджмънта. Възможно е човек да е изключителен мениджър с дарба да управлява и вдъхновява хората, но ако не умее да поставя срокове, да управлява времето,  да делегира задачи, да бюджетира предвидливо и да преценява рисковете, проектите се случват без необходимия успех.

За разлика от много други умения на мениджъра, които се отнасят повече до личностни характеристики, способността в управление на проекти е материя, която може да се усвои до съвършнество чрез теория и практика.

 

 

 

Практически курс

МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

24 април 2018 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс

Усъвършенствайте Вашите управленски и лидерски умения в целодневен практически курс. 


След обучението всеки от участниците, ще се почувства богат на идеи и желание да даде мотивация на екипа си. Ще ви помогнем да внесете нов опит и нов подход към хората от екипа Ви. 


Обучението събира умението и опита на двама лектори, изградили успешна кариера и харизма да дават знание. Перфектната комбинация от психолог с над 20 години професионален опит и практик с повече от 15 години опит, достигнала до най-високите нива в корпоративното ръководство на международни компании.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

28 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс

“ТАЛАНТИТЕ: ОТКРИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ”

3-ти ноември 2017 г., София, хотел “Будапеща”, ул. “Будапеща” №92 А

Практически курс

Съществува силна взаимовръзка между осъществяването на програми за управление на таланта и  организационната ефективност и успех. Това, което показват изследванията е, че финансовата стойност на компаниите често зависи от качествата на талантите. Проучване на Brookings Institution  показва, че през 1982 г. 62% от стойността на средно статистическите компании се е дължала на материалните активи и само 38% на нематериалните (патенти, интелектуална собственост, марка, хора). До 2003 година тези проценти почти се разменили с 80% от стойността за нематериалните активи спрямо 20 за материалните (Cannon&McGee, CIPD, 2007, 2011).

Изследванията в сферата на организационната психология и управлението на човешките ресурси ни показват, колко е важно да обръщаме внимание на мотивацията на талантите: интересна работа, предоставяща предизвикателства и смисъл, също отворена, двупосочна комуникация и не на последно място възможности за растеж и развитие – не само вертикално, но и хоризонтално.

 

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

9 октомври 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс:

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ В КОРПОРАТИВНА СРЕДА

11-ти септември 2017 г., София, х-л “Будапеща”, ул. “Будапеща” 92А

Практически курс:

За да бъдеш лидер, трябва да умееш да вдъхновяваш, да водиш останалите с ентусиазъм към развитие. Това е твоя харизма в ежедневието ти, която претворява отношенията на хората към теб.

Добрият мениджър не е задължително лидер, но е задължително да бъде лидер за да бъде успешен мениджър. 

"Ако приемем, че лидерът е човек, който влияе на другите, ще разберем, че всеки човек с достатъчно силен характер и принципи може да стане лидер в подходящата ситуация и в подходящия момент."

В предстоящото обучение каним всички мениджъри, които искат да да увеличат положителната си притегателна сила на практически тренинг в лидерски умения. Курсът ще Ви помогне да усъвършенствате личностните си качества, да намерите верният път в личната Ви перспектива и да задвижите в себе си нагласата да сте лидери! Ще накара участниците да се фокусират върху конкретни качества и да ги направят видими за околните. 

 

Практически курс:

МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

27 юли 2017 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Усъвършенствайте Вашите управленски и лидерски умения с този еднодневен практически курс.

Ще внесете нов опит и нов подход към хората от екипа Ви. След обучението всеки от участниците, ще се почувства богат на идеи и желание да даде мотивация на екипа си.

Обучението събира умението и опита на двама лектори, изградили успешна кариера и харизма да дават знание. Магистри Психология с над 15 години професионален опит.

Вероятно е да сте желали среща с тези личности, а ние ще ви дадем цял един ден с тях!

Уникалното в това обучение е и предварителна задача – тест „Efficiency Check” инструмент за измерване на личната ефективност. Тестът е инструмент собственост и патент на  HILL International Bulgaria. Вие ще получите тази възможност от  Ирена Жотева - лектор, която предоставя за Вас този бонус като част от обучението.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

19 юни 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс:

"УПРАВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО ВМЕСТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО"

7 април 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Това обучение има за цел да помогне на участниците да изработят критерии за отсяване на същественото в потока от задачи и игнориране на „шума в системата“, да концентрират вниманието си върху важните неща в работата си и последователно да работят за постигане на целите сисвоите и на компанията.

В обучението ще бъдат представени избрани съвременни теории, подкрепени с много примери от практическия опит на лектора. Форматът на провеждане е изцяло интерактивен и участниците ще усвоят новите знания и умения, споделяйки собствения си опит и ще изпробват новото в упражнения с казуси от тяхното работно ежедневие.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

27 февруари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс:

„СЧЕТОВОДСТВО ЗА НЕСЧЕТОВОДИТЕЛИ”

23 и 24 февруари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът е предназначен за ръководните кадри във фирмите – директори, управители, мениджъри и собственици.

В този курс ще се запознаете с нормативната уредба на счетоводството в България, ще бъдете въведени и запознати с ролите и функциите Ви като ръководители, свързани с отчетния и счетоводния процес. Ще придобиете знания и разбирания относно финансовите отчети, активите, пасивите, приходите, разходите и документооборота в предприятието.

Курсът по Счетоводство за несчетоводители ще Ви даде една добра основа, на която да стъпите, за да ръководите още по-успешно Вашия бизнес.

 

 

Семинар:

“РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ. МЕДИАЦИЯ. СТРЕС И СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА”

27 - 29 октомври 2016 г., гр. Велинград, х-л “Камена”

Семинар:

Съчетайте почивката и придобиването на важните междуличностни умения за разрешаване на конфликти, медиация и справяне със стреса.

Семинарът има за цел да предостави на участниците в него базисни знания и умения за справяне с основните категории конфликти, както и да запознае аудиторията с преодоляването на стресовите състояния, които съпътстват сблъсъка между различните страни в комуникацията. 
 

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

4 ноември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Сертификационен курс:

"ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ"

27 и 28 юни 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Сертификационен курс:

Курсът има за цел да запознае участниците с основите в управлението на иновациите на фирмено ниво. Обучението е фокусирано върху иновационните - култура, стратегия, капацитет и дисциплина и набляга на процеса на личностно и фирмено развитие.  

Програмата се състои от 4 модула по методика на Академията по иновационен мениджмънт (АИМ): Иновационна култура - защо, с кого и как да комуникираме; Иновационна стратегия - защо, къде и кога да иновираме; Иновационен капацитет - с какви процеси, хора, ресурси; Иновационна дисциплина - с какво управление, поведение, ключови показатели.

 
 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

.
Партньори: