Семинари

Национален Семинар:

“ЕВРОФИНАНСИРАНЕ 2014-2020. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКРЕТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС”

19 и 20 септември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

Семинарът има за цел да представи възможностите за финансиране на бизнеса от фондовете на ЕС през новия програмен период 2014-2020. Ще бъдат представени текущите конкретни възможности за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, „Човешки ресурси” и възможностите за директно финансиране от институциите на ЕС. 


Участниците ще бъдат запознати как работят новите оперативните програми, какъв е обхвата на проектите, заложени за финансиране, какви са спецификите на основните процедури и документи и как да избягват често допусканите грешки при кандидатстването за финансиране.

 

Практически курс:

“ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

28 април 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът е практически ориентиран, като се цели участниците да получат точна и изчерпателна информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г., както и да придобият необходимите знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите


Акцентът в курса е поставен върху активното взаимодействие между лектор и участниципредоставянето на навременна информацияпоставяне и разрешаване на конкретно срещаните в персоналната практика на участниците проблемипрактическите упражнения и разработване на решения.

 

Практически курс:

“ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

20 март 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът е практически ориентиран, като се цели участниците да получат точна и изчерпателна информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г., както и да придобият необходимите знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите


Акцентът в курса е поставен върху активното взаимодействие между лектор и участниципредоставянето на навременна информацияпоставяне и разрешаване на конкретно срещаните в персоналната практика на участниците проблемипрактическите упражнения и разработване на решения.

 

Практически курс:

“ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

12 февруари 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът е практически ориентиран, като се цели участниците да получат точна и изчерпателна информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г., както и да придобият необходимите знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите. 


Акцентът в курса е поставен върху активното взаимодействие между лектор и участници, предоставянето на навременна информация, поставяне и разрешаване на конкретно срещаните в персоналната практика на участниците проблеми, практическите упражнения и разработване на решения.

 
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: