Семинари

Национален Семинар:

“ЕВРОФИНАНСИРАНЕ 2014-2020. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКРЕТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС”

19 и 20 септември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

Семинарът има за цел да представи възможностите за финансиране на бизнеса от фондовете на ЕС през новия програмен период 2014-2020. Ще бъдат представени текущите конкретни възможности за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, „Човешки ресурси” и възможностите за директно финансиране от институциите на ЕС. 


Участниците ще бъдат запознати как работят новите оперативните програми, какъв е обхвата на проектите, заложени за финансиране, какви са спецификите на основните процедури и документи и как да избягват често допусканите грешки при кандидатстването за финансиране.

 

Практически курс:

“ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

28 април 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът е практически ориентиран, като се цели участниците да получат точна и изчерпателна информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г., както и да придобият необходимите знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите


Акцентът в курса е поставен върху активното взаимодействие между лектор и участниципредоставянето на навременна информацияпоставяне и разрешаване на конкретно срещаните в персоналната практика на участниците проблемипрактическите упражнения и разработване на решения.

 

Практически курс:

“ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

20 март 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът е практически ориентиран, като се цели участниците да получат точна и изчерпателна информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г., както и да придобият необходимите знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите


Акцентът в курса е поставен върху активното взаимодействие между лектор и участниципредоставянето на навременна информацияпоставяне и разрешаване на конкретно срещаните в персоналната практика на участниците проблемипрактическите упражнения и разработване на решения.

 

Практически курс:

“ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

12 февруари 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът е практически ориентиран, като се цели участниците да получат точна и изчерпателна информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г., както и да придобият необходимите знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите. 


Акцентът в курса е поставен върху активното взаимодействие между лектор и участници, предоставянето на навременна информация, поставяне и разрешаване на конкретно срещаните в персоналната практика на участниците проблеми, практическите упражнения и разработване на решения.

 
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

.
Партньори: