Семинари

Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. РАБОТА С ЦАИС ЕОП"

4 юли 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г. 

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

На семинара ще бъдe разяснен начина на работа с Единната национална електронна уеб-базирана платформа за възлагане на обществени поръчки.

Ще бъде представена и практика относно административно-наказателната отговорност при възлагането на обществени поръчки.

 

Семинар:

“ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

8 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г.

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

На семинара ще бъдат представени и основните моменти при обжалването на обществените поръчки, както и примери от практиката на КЗК и ВАС във връзка с проблемни моменти от възлагането на обществените поръчки.

 

 

Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

21 и 22 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост. Лекторите ще отговорят на най-проблематичните въпроси свързани с неясноти в законодателството, противоречива практика и законови празнини.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Специално внимание ще бъде обърнато на правилата за възлагане на обществени поръчки по електронен път и развитието на Единната национална електронна уеб-базирана платформа. 

 

 

Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

26 и 27 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост. Лекторите ще отговорят на най-проблематичните въпроси свързани с неясноти в законодателството, противоречива практика и законови празнини.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Специално внимание ще бъде обърнато на правилата за възлагане на обществени поръчки по електронен път. 

 

Практически курс:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

28 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Семинарът е практически ориентиран, като е обогатен със значителен брой примери от практиката на лектора, решаване на казуси и провеждане на практически упражнения.

Предназначен е за изпълнителите на обществени поръчки, както такива участващи активно в процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и за фирми без опит в сектора.


Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. - Управляващ съдружник на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”.

 

Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

6 и 7 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост. Лекторите ще отговорят на най-проблематичните въпроси свързани с неясноти в законодателството, противоречива практика и законови празнини.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Семинарът е интерактивен, със значително въвличане на участниците в лекционния процес и отговаряне на множеството поставени въпроси. 

 

 

 

Практически курс:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

18 септември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Семинарът е практически ориентиран, като е обогатен със значителен брой примери от практиката на лектора, решаване на казуси и провеждане на практически упражнения.

Предназначен е за изпълнителите на обществени поръчки, както такива участващи активно в процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и за фирми без опит в сектора.


Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. - Управляващ съдружник на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”.

 

Обучение на тема:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

9 юни 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Обучение на тема:

Семинарът е практически ориентиран, като е обогатен със значителен брой примери от практиката на лектора, решаване на казуси и провеждане на практически упражнения.

Предназначен е за изпълнителите на обществени поръчки, както такива участващи активно в процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и за фирми без опит в сектора.

Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. - Управляващ съдружник на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”.

 

Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

10 и 11 април 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На Националния Семинар ще бъдат разгледани практическите проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП. Ще бъде анализирана натрупаната от влизането в сила на закона практика и проблемите свързани с практическото приложение на закона. 

Лектори на семинара са: ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на НСЕОП, ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на ЛЕГА КОНСУЛТИНГ, ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки и АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки.

 

Обучение на тема:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

10 февруари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Обучение на тема:

Семинарът е практически ориентиран, като е обогатен със значителен брой примери от практиката на лектора, решаване на казуси и провеждане на практически упражнения.

Предназначен е за изпълнителите на обществени поръчки, както такива участващи активно в процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и за фирми без опит в сектора.

Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. - Управляващ съдружник на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”.

 

Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

24 и 25 октомври 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На Националния Семинар ще бъдат разгледани практическите проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и разпоредбите на Правилника за прилагане на ЗОП. Ще бъде анализирана натрупаната от влизането в сила на закона практика и очакваните проблеми свързани с практическото приложение на закона.

Лектори на семинара са: ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на ЛЕГА КОНСУЛТИНГ, ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки и АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки.

 

 

Двадесет и Осми Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. РАЗПОРЕДБИ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

7 и 8 юли 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Двадесет и Осми Национален Семинар:

На семинара ще бъде разгледано ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛАГАНЕ на най-важните разпоредби в НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

Лектори на Националния Семинар са: ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на НСЕОП, ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на ЛЕГА КОНСУЛТИНГ, ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки и АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки.
 

 

Национален Летен Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

24 - 27 август 2016 г., гр. Несебър, х-л “Мариета палас”

Национален Летен Семинар:

На семинара ще бъде разгледано ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на най-важните разпоредби в НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. 

На семинара ще бъдат разгледани и разпоредбите на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ на ЗОП и практическите проблеми свързани с тях.

Лектори на Националния Семинар са: ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на НСЕОП; ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M.– Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ и ЦВЕТЕЛИНА ПОПОВА - юрист, експерт по обществени поръчки

 

Национален Семинар на тема:

“НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. СЪЩНОСТ, КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И ОЧАКВАНО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ. РАЗПОРЕДБИ НА НОВИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

25 и 26 април 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар на тема:

На семинара ще бъдат разгледани ключовите разпоредби в НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, като ще бъдат разгледани и най-важните разпоредби на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

На Националния Семинар ще бъдат представени и разяснени НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. 

Лектори на Семинара са: ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на НСЕОП, ПАВЕЛ ЦАНЕВ – Управляващ съдружник на ЛЕГА КОНСУЛТИНГ и Доц. д-р ИРИНА ЦАКОВА - специалист по електронни обществени поръчки, преподавател в МВБУ.

 

 

Национален Семинар на тема:

“НОВАТА ПРАВНА РАМКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ. СЪЩНОСТ, КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И ОЧАКВАНО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ”

31 март и 1 април 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар на тема:

На Националния Семинар ще бъде разгледан в цялост приетият НОВ ЗАКОН за ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. Акцент ще бъде поставен върху целите, принципите и ключовите разпоредби на Закона. Ще бъде дискутирано и очакваното пратическо приложение на новия Закон. 

На Семинара ще бъдат разгледани и очакваните разпоредби на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП.

 

Национален Семинар:

“НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. СЪЩНОСТ, КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И ОЧАКВАНО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ”

21 и 22 март 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

Местата за участие в Семинара са изчерпани!

Моля, посетете допълнителната дата за Семинара по ЗОП - "НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 31 март и 1 април"

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ Национален Семинар:

“КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ В ПРОЕКТА НА НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП. КОМЕНТАР НА ПРОБЛЕМАТИЧНИ ТЕКСТОВЕ В ЗАКОНА. ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВ

28 и 29 май 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ Национален Семинар:

Проекта на НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ще бъде разгледан на организирания от правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ Национален Семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ".

В проекта на нов ЗОП се въвеждат редица новости по отношение провеждането на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, като се създава един изцяло нов рамков закон. Значително се оптимизират режимите за възлагане на обществени поръчки, като се въвеждат разпоредбите на четири европейски директиви.

На семинара ще бъдат разгледани и практически казуси от прилагането на Закона за обществени поръчки и бъдат представени примери от практиката на Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

Двадесет и четвърти национален семинар:

"ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

2 и 3 април 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Двадесет и четвърти национален семинар:

На XXIV национален семинар ще бъдат представени измененията в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, както и тенденциитe в развитието на националното и европейско законодателство за обществените поръчки.
Ще бъде разгледано практическотo приложение на последните промени в Закона за обществените поръчки и ще бъдат направен коментар на проблематични текстове в закона. 

Ефективнотo провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, практическите аспекти на процедурите и добри практики за възложителите и изпълнителите са сред останалите теми на семинара.

На специални панели ще бъде разгледана практиката на Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд и Агенцията по обществени поръчки.

 

Двадесет и трети национален семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД”

29 и 30 януари 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Двадесет и трети национален семинар:

На XXIII национален семинар ще бъдат разгледани практическотo приложение на последните промени в Закона за обществените поръчки, както и настоящите тенденции в развитието на законодателството за обществените поръчки. 

Специално внимание ще бъде обърнато на ефективнотo провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и особено на практическите аспекти на процедурите.

Ще бъдат представени добри практики за възложителите при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и за кандидатите и участниците при участието им в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Ще бъде представена практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

 

Двадесет и първи национален семинар:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: “ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

27 и 28 ноември 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Двадесет и първи национален семинар:

На XXI национален семинар "ПРАКТИКАТА на ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ", насочен към изпълнителите на обществени поръчки, ще бъдат разгледани влезлите в сила промени в Закона за обществените поръчки, ще бъдат разяснени основните причини за промените и търсеното въздействие с тях.

Фокусът на семинара е и върху участието на изпълнителите в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат представени често срещаните практически проблеми при участието в процедури за възлагане на обществени поръчки и възможните решения. 

 

Двадесети национален семинар:

“ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

29 и 30 септември 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Двадесети национален семинар:

На XX национален семинар обнародваните промени в Закона за обществените поръчки ще бъдат разгледани в тяхната цялост и ще бъдат разяснени основните причини за промените и търсеното въздействие с тях, ще бъдат представени и основните тенденции в развитието на националното и Европейското законодателство за обществените поръчки.

 

Предвидени са и два специални панела, на които ще бъдат представени казуси и примери от практиката на Агенцията по обществени поръчки.

 

Осемнадесети национален семинар:

“ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЪГЛАСНО НОВИТЕ ПРАВИЛА. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

23 и 24 юни 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Осемнадесети национален семинар:

На семинара, обнародваните в бр. 40 на Държавен вестник изменения в ЗАКОНА за ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ще бъдат разгледани в тяхната цялост и с оглед на тяхното практическо приложение.
 

Предвидени са и два специални панела, на които ще бъдат представени практиката по прилагане на законодателството по обществени поръчки, както и съществени моменти от практиката на Агенцията по обществени поръчки в областите на възлагане и изпълнение на обществените поръчки.

 

Седемнадесети национален семинар:

“ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД”

26 и 27 май 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Седемнадесети национален семинар:

На XVII национален семинар ще бъдат разгледани последните приети промени в Закона за обществените поръчки, ще бъдат разяснени основните причини за промените и търсеното въздействие с тях, ще бъдат представени и основните тенденции в развитието на националното и Европейското законодателство за обществените поръчки.

Предвиден е и специален панел, на който ще бъдат представени съществените моменти от практиката на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд.

 

Шестнадесети национален семинар:

“ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

28 и 29 октомври 2013 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Шестнадесети национален семинар:

На шестнадесетия национален семинар ще бъдат разгледани подготвяните изменения в ЗАКОНА за ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ще бъдат разяснени основните причини за промените и търсеното въздействие с тях, ще бъдат представени и основните тенденции в развитието на националното и Европейското законодателство за обществените поръчки.

Ще бъдат представени примери от практиката на Агенцията по обществени поръчки, в областите на възлагане и изпълнение на обществените поръчки – насочени към възложителите, участниците в процедурите и изпълнителите на обществени поръчки.

 

 

Петнадесети национален семинар:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КЗК И ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД”

9 и 10 септември 2013 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Петнадесети национален семинар:

На петнадесетия национален семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ" ще бъдат разгледани всички актуални моменти и проблеми от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху очакваните промени в Закона за обществените поръчки и практика на Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в областта на обществените поръчки.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

22 и 23 април 2013 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР:

На четиринадесетия национален семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ" ще бъдат разгледани всички актуални моменти и проблеми от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху промените и основните тенденции в развитието на националното и Европейското законодателство за обществените поръчкиНа семинара е предвиден специален панел с примери от практиката на Агенцията по обществени поръчки, насочени към възложителите, участниците в процедурите и изпълнителите на обществени поръчки. 

 

Тринадесети Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

23 и 24 октомври 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Тринадесети Национален Семинар:

На Тринадесетият Национален Семинар ще бъдат разгледани всички актуални моменти и проблеми от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху практическото приложение на влезлите на 26.02. и на 01.05. в сила последни промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 

Дванадесети Национален Семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 26.02. НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. НОРМАТИВЕН РЕЖИМ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКАТА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

7 и 8 май 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Дванадесети Национален Семинар

На Семинара ще бъдат разгледани всички актуални моменти и проблеми от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху практическото приложение на влезлите на 26.02. в сила последни промени в Закона за обществените поръчки и върху приетите нови промени в Закона за обществените поръчки - ДВ бр. 33 от 27.04.2012 г.

 

 

 

 

Единадесети Национален Двудневен Семинар:

“ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г. СЪЩНОСТ, КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ”

20 и 21 януари 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Единадесети Национален Двудневен Семинар:

По повод на обнародваните на 25.11.2011 г. – ДВ, бр. 93 изменения в ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (влизащи в сила от 26.02.2012 г.),

Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” организира Единадесети Национален Двудневен Семинар:

“ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г. СЪЩНОСТ, КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ”,

който ще се проведе на 20 и 21 януари 2012 г. в гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”.

 

Целта на Семинара е да бъдат представени в цялост приетите промени, да се направи задълбочен анализ за очакваното им приложение, да бъдат проведени дискусии и да бъдат поставени всички вълнуващи участниците въпроси по отношение на промените. 

 

Десети Национален Семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ":

“СПЕЦИФИКИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. РЕЖИМ ЗА НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

28 и 29 ноември 2011 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Десети Национален Семинар

На Десетия Национален Семинар бяха разгледани спецификите и особеностите на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки финансирани със средства от Фондовете на Европейския съюз, беше представена практиката на предварителния контрол върху процедурите за обществени поръчки, методологията за налагане на финансови корекции върху разходите по проектите и основните нарушения, водещи до налагането на финансови корекции.

 

Специално внимание беше отделено на основните аспекти, причините и същността на приетите на 10.11. от Народното събрание на второ четене изменения в ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и подзаконовата му нормативна база - ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г. 

 

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

16 и 17 септември 2011 г., гр. София, х-л "Сити Бест Уестърн"

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР:

Правна Кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” проведе за девети пореден път Национален Семинар на тема: “ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” - 16 и 17 септември 2011 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”.

 

На Семинара бяха разгледани всички важни моменти във връзка с провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, условията за участие в процедурите към кандидатите за изпълнители, актуалните моменти на обжалването на процедурите и практиката на договорите за обществени поръчки. На Семинара бяха дискутирани в дълбочина и основните аспекти, причините и същността на приетите на 21.07. от Народното събрание на първо четене изменения в Закона за обществените поръчки и подзаконовата му нормативна база.

 
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

.
Партньори: