Регистрационна форма

Семинар:


"ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ" - 12 декември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша!

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ЗАПЪЛНЕНИ! Следваща дата - 10 февруари. За повече информация и регистрация: НАРЕДБА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ - 10.02.20


Организиран от EXPERT EVENTS


Данни за участниците

Име и фамилия на участника: *


Длъжност на участника: *


Email: *Добави участник добавяне на участник


Наименование на организацията/компанията:


Адрес за кореспонденция:


Телефон/Мобилен телефон: *


Мобилен телефон:


Данни за фактура

Компания/Организация: *


Адрес: *


ЕИК: *


Идентификационен номер по ДДС:


МОЛ: *


Електронна поща за получаване на фактура: *


Желая издаване на фактура данни за фактура


* Всички полета със звезда са задължителни!


Такси

След потвърждение от страна на „EXPERT EVENTS” по  e-mail за регистрацията Ви за семинара, таксите за участие в размер:

185 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС),


се заплащат по банков път до:


Получател:

“ЕКСПЕРТ ИВЕНТС” ЕООД

 

ЕИК: 200513357


Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG84RZBB91551020737611

 

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 5 дни от получаване на проформа-фактура, но не по-късно от 9 декември 2019 г.

Допълнителна информация

Таксата за участие в семинара включва:


 - Лекционни и презентационни материали  по посочените теми

 - Консултации с лекторите

 - Възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси

 - Обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”

 - 2 кафе-паузи

 - Пособия за писане и канцеларски принадлежности

 - Издаване на сертификат за преминатото обучение

Условия за записване, отказ от участие и участие в Семинара

С подаването на Регистрационната форма, Вие се съгласявате личните Ви данни, по смисъла на Регламент EU 2016/679, да бъдат обработвани страна на “EXPERT EVENTS” за целите на провеждането на семинара. Личните данни, които ще бъдат обработвани са: име и фамилия на участниците и е-мейл. 

Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, чрез изпращането на е-мейл до: events@expertevents.bg, след което личните Ви данни ще бъдат изтрити.

С политиката за защита на личните данни на “EXPERT EVENTS”, можете да се запознаете тук: Политика за защита на личните данни

Резервирането на участието на Вашите представители в семинара, ще Ви бъде потвърдено след получаването на регистрационната форма от страна на “EXPERT EVENTS”. Правото на участие на представителите Ви на семинара възниква при заплащане на таксите за участие. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 5 /пет/ дни, преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в пълен размер . При отказ от участие по-рано от 5 /пет/  дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от “EXPERT EVENTS” или партньорите на дружеството, за което се заплаща еднократна такса в размер на 50 (петдесет) лв. Семинарните такси не включват хотелско настаняване. “EXPERT EVENTS” си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите – при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване. При нужда от отмяна на семинара, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. Прехвърляне правото на участие в семинара, от представител на една компания на друг представител от същата компания, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до “EXPERT EVENTS”.


 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: