• Експертни семинари

  Практически курс:

  „ТАЛАНТИТЕ: ОТКРИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ”

  3 ноември 2017 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  Практически курс:

  "ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

  29 септември 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Национален Семинар:

  „ПРАКТИКАТА на ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” 

  6 и 7 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Практически курс

  “ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ”

  16 октомври 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Практически курс:

  КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ

  9 октомври 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
предишен семинар следващ семинар

Практически курс:

“ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ” - 16 октомври 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”


Практически курс:

Курсът представя практиката на търговските сделки – тяхното сключване, изпълнение, отговорността при неизпълнение и недействителността на търговските договори.

Ще бъдат представени и спецификите на търговските преговори, юридическите правила за воденето на преговори, отговорността на преговарящите и техниките за решаване на проблеми при воденето на преговори.

Ще се запознаете с практиката на лектора при воденето на преговори с мултинационални компании, финансови институции, дялови инвеститори и български и чуждестранни търговски фирми.

Детайлно ще бъдат разгледани най-важните договори в търговския оборот: покупко-продажбата, банковите сделки, кредитите, лизинга, наема, договора за изработка и сделките с интелектуална собственост.

Лекторът ще сподели своя опит в областта на търговските сделки, способите за сключване на печеливши договори, предотвратяването на неизпълнението на сделките и успешните стратегии за благоприятен изход на съдебни спорове.

Ще научите каква е силата на търговските обезпечения и как да ги използвате в практиката. Ще овладеете способи, чрез които да гарантирате вашите вземания и да предотвратите възникването на финансови загуби от недобросъвестни контрагенти. Ще се запознаете с най-ефективните търговски обезпечения.


Сред конкретните теми на семинара са:

 - Специфики на търговските преговори

 - Правила за водене на преговорите

 - Решаване на проблеми при воденето на преговори

 - Ефективни техники за преговаряне

 - Видове търговски договори

 - Правила за сключване на договорите

 - Изпълнение на договорите и отговорност при неизпълнение

 - Недействителност на договорите

 - Детайлно разглеждане на най-важните търговски договори: Покупко-продажба, Банкови сделки. Кредити, Лизинг, Наем, Договор за изработка, Сделки с интелектуална собственост

 - Силата на търговските обезпечения: Търговски залог, Особен залог, Банкови гаранции, Договори с нотариална заверка на подписите, Записи на заповед


В програмата на курса е заложено решаването на множество казуси, провеждането на дискусии и отговаряне на конкретните, поставени от участниците въпроси.


Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M.юрист и предприемач с дългогодишен опит в областта на търговското право и Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ.

Таксите за участие в курса са в размер на 240 лева за един участник и 215 лева за участник при двама или повече участници (посочените цени са крайни).

За заплатени такси за участие до 13 септември 2017 г. се ползва 10 % отстъпка!

На всеки успешно преминал курса участник се издава Сертификат!


Срокът за регистрация за участие в курса е до 12 октомври 2017 г.


Файлове:


PDFПрограма-Търговски сделки-16.10.17

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат”

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

.
Партньори: