• Експертни семинари

  Семинар:

  "ПРОМЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС"

  15 декември 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  24 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Практически курс:

  ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

  10 ноември 2017 г., гр. София, х-л Будапеща

   
 • Експертни семинари

  Национален Семинар:

  „ПРАКТИКАТА на ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” 

  6 и 7 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Практически курс

  “ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ И ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ”

  27 ноември 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

   
предишен семинар следващ семинар

Семинар:

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR

24 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 

Групата за тази дата е запълнена! Следваща дата: 8 декември, за повече информация: GDPR-08.12

 

Семинар:

"НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR"

8 декември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 

 

Семинар:

„НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС”

11 декември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в ДВ бр. 86 промени в Гражданския процесуален кодекс, в т.ч.:

 - Промените в заповедното производство

 - Промените в изпълнителното производство

 - Промените в касационното обжалване

Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в ГПК.

Групата за тази дата е запълнена! Следваща дата: 15 декември, за повече информация: Промени в ГПК-15.12

 

Практически курс

ИЗГРАЖДАНЕ И ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

15-ти декември 2017 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс

Търговската марка или бранда, както често я наричаме, представлява монета с две страни - едната касае изграждането на нейната ценност в потребителското съзнание, а другата се отнася до опазване на тази ценност във времето, така че тя да продължи да генерира ползи, както за компанията, която я притежава, така и за потребителите, които я ползват.

В съвременната глобална икономика става все по-важно не само да знаеш какво да предложиш и как да се диференцираш сред морето от пазарни участници но и да управляваш процесът систематично и последователно.

С оглед на факта, че нематериалните активи, част от които са и търговските марки, придобиват преимуществена роля в този процес, тяхното разглеждане през призмата на интелектуалната собственост и способите за нейното управление и защита се превръща в едно от условията за успеха или провала на всяко бизнес начинание.

 

Семинар:

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

15 декември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в ДВ бр. 86 промени в Гражданския процесуален кодекс, в т.ч.:

 - Промените в заповедното производство

 - Промените в изпълнителното производство

 - Промените в касационното обжалване

Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в ГПК.

 
.
Партньори: